Tesvolt 150 kW/153,6 kWh sähkövarasto Fingridin FCR-N taajuuusmarkkinaan

Solar Factory Oy on yhteistyössä Tesvoltin kanssa toimittanut, asentanut ja ottanut käyttöön 150 kW/153,6 kWh suuruisen Tesvolt TS HV 70 sähkövaraston, jota käytetään pääasiassa Fingridin FCR-N taajuusmarkkinassa tasapainottamaan sähköverkkoa.Sähkövaraston latausta ja purkua hallinnoidaan ja ohjataan sähköverkon taajuuden muutosten mukaan Modbus-protokollalla. Nyt toimitetut sähkövarastot perustuvat Tesvolt TS 70 HV 76,8 kWh akustoihin ja SMA STPS 60 [...]