Suomalainen sähkömarkkina ja sähköjärjestelmä ovat muuttumassa nopeasti. Aurinko- ja tuulivoiman tuottaman energian määrä lisääntyy jatkuvasti ja kuluttajat tuottavat entistä enemmän sähköä omaan käyttöönsä. Sähköjärjestelmän ja -markkinan muuttuessa on otettava käyttöön uusia toimintatapoja ja työkaluja sähkön tuotannon ja kulutuksen muuttuessa nopeasti lyhyenkin ajan sisällä.

Yritys- ja teollisuuskäyttöön suunniteltujen sähkövarastojen uskotaan yleistyvän nopeasti Suomessa. Ne lisäävät käyttäjän omavaraisuusastetta ja voivat toimia varavoimana. Lisäksi ne voivat olla osana säätömarkkinoita ja lisäävät näin koko Suomen sähköjärjestelmän joustavuutta ja parantavat toimitusvarmuutta.

Solar Factory Oy on solminut sopimuksen saksalaisen Tesvolt GmbH:n kanssa yrityksille suunnattujen sähkövarastojen myynnistä ja markkinoinnista Suomessa. Solar Factory Oy:n tuotevalikoimaan kuuluvat myös kuluttajille suunnatut sonnenBatterie energiavarastot sekä aurinkosähköjärjestelmät. Kuluttajille suunnatut energiavarastot ovat jo saavuttaneet suurta suosiota Saksassa ja niitä on otettu enenevässä määrin käyttöön myös Suomessa. Älykkään ohjauksen ja hallinnan avulla kuluttajien sähkövarastot voivat olla osa säätömarkkinaa.

Tesvoltin sähkövarastojen koko alkaa 50 kWh:sta ja ne ovat laajennettavissa konttikokoluokkaan eli useisiin MWh asti. Tesvoltin sähkövarastot edustavat uusinta tekniikkaa ja niiden C-arvo on vakiona yksi eli koko kapasiteetti voidaan purkaa tai ladata yhden tunnin aikana. Tämä mahdollistaa sähkövaraston erinomaisen toiminnan myös reservimarkkinoilla. Kaikkia akkukennoja valvotaan reaaliaikaisesti ja niiden lataustasoa säädetään jatkuvasti optimaalisen toiminnan takaamiseksi.

Tesvoltin tuotevalikoima on laaja ja siitä on helppo löytää juuri sopivan ratkaisun omaan tarpeeseen. TS low voltage-järjestelmät tarjoavat on-grid, off-grid ja varavoima mahdollisuudet. TS HV 70 high voltage järjestelmät tarjoavat mahdollisuuden säätää yrityksen kulutusta korkeissa kulutuspiikeissä on-grid ympäristössä. TPS-konttiratkaisut on suunniteltu MWh-luokkaan ja haastaviin olosuhteisiin on-grid, off-grid ja varavoimaympäristöissä. Voimalaitosyhtiöt ja teollisuus voivat Tesvoltin sähkövarastoilla varastoida ja hallita suuria määriä sähkötehoa eri C-arvoilla. Laitteet räätälöidään asiakkaan kulutusprofiilin ja tuotannon sekä muiden erityistarpeiden mukaisesti.

Tesvolt tekee yhteistyötä invertteri-valmistaja SMA:n sekä akkukennovalmistaja Samsungin kanssa. Molemmat ovat huippuja omalla alallaan ja niin invertterit kuin akkukennotkin on suunniteltu ja valmistettu erityisesti Tesvoltin järjestelmiin sopiviksi. Hyvänä esimerkkinä SMA Sunny Tripower Storage -invertteri, joka mahdollistaa erittäin nopean reagoinnin kulutuspiikkeihin TS HV 70 laitteissa.

Samsung SDI-akkukennojen rakenne on turvallinen, ne ovat Litium NMC-seosta  (nikkeli-mangaani-koboltti), jonka ansiosta akkukennoja voidaan ladata sekä purkaa nopeasti. Korkean laadun ansiosta Tesvoltin sähkövarastojärjestelmien odotettu elinikä on 30 vuotta. Pitkä elinikä parantaa huomattavasti Tesvolt-järjestelmän investoinnin tuottoa.

Tesvolt GmbH on saksalainen sähkövarastoja valmistava yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu on-grid, off-grid ja varavoima vaihtoehdoista. Tesvolt-sähkövarastoa on mahdollista soveltaa kaikenlaisiin tarpeisiin, niin akkukapasiteetin kuin sähkötehonsa osalta. http://www.tesvolt.com/en/.

Solar Factory Oy on virallinen sonnenBatterie- ja Tesvolt-järjestelmien edustaja Suomessa ja se tarjoaa uusiutuvaan energiaan liittyviä tuotteita ja palveluita kuten aurinkosähköratkaisuja, energianvarastointijärjestelmiä sekä niiden hallintaohjelmistoa. Tesvolt sähkövarastot ja Sonnen sähkövarastot.

Lisätietoja:

Solar Factory Oy
Niittymäentie 11
02200 Espoo

Tapio Venäläinen
tapio.venalainen@solarfactory.fi
p. 0500 605241